Protokoll fra årsmøtet 2019

Protokoll fra årsmøtet 2019

Protokoll fra årsmøtet i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

 

Torsdag 9. mai 2019, på Løkken

Tilstede:Vear og Rakkevik, Vearåsen, Sem, Presterøåsen, Robergrønningen, Solvang Midtløkken, Ringshaug og Gårbo, Teglhagen, Stangsåsen og Nordbyen.

 

Dagsorden

 

 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver

9 stemmeberettigede

Innkallingen er godkjent

Møteleder: Jens.         Referent Eyvin.          Underskriving protokoll Tore. Vedtatt enstemmig

 1. Styrets årsmelding for 2018. Vedtatt enstemmig
 2. Regnskap for år 2018 med revisors kommentarer. Godkjent enstemmig
 3. Fastsetting av kontingent. Kontingent forslag kr. 0 ble vedtatt enstemmig
 4. Budsjett for kommende periode, 2019. Godkjent enstemmig
 5. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2019. Enstemmig godkjent, med supplering av følgende punkt: Arbeide for å integrere velforeninger/bygdelag i Re kommune i VFT
 6. Innkomne saker fra velforeningene.

Ingen innkomne saker fra medlemmer

Til sak 7 på sakslista fremmet styret i Fellesrådet følgende forslag:

 

Styret utvides med inntil 2 representanter fra Re kommune. Disse gis observatørstatus inntil sammenslutningen av kommunene gjøres 1.januar 2020. Deretter går de inn i styret som fast medlem og varamedlem.

 

Enstemmig vedtak:

Styret utvides med inntil 2 representanter fra Re kommune. Disse gis observatørstatus inntil sammenslutningen av kommunene gjøres 1.janaur 2020. Deretter går de inn i styret som fast medlem og varamedlem. Styret gis fullmakt til å iverksette dette.

 1. Valg av styre
  Valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 1 år.

Styret har vært valgkomite og foreslår gjenvalg.

Enstemmig vedtak:

Leder Jens Kaurin,

Styremedlemmer:  Lone Andersen, Eyvin Bjørnstad,

Varamedlemmer:  Tore Søyland. Tor Steinar Edland

 

 1. Valg av revisor. Tønsberg kommune. Enstemmig vedtatt
 2. Valg av valgkomite. Styret fortsetter som valgkomite

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel