Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

 

Tid:           Tirsdag 26. april 2022 kl. 18.00

Sted:         Løkken, Farmandsveien 36 i Tønsberg  (oppkjørsel på nordsiden av Slottsfjellmuseet)

 

Dagsorden

 

 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver
 2. Styrets årsmelding for 2021
 3. Regnskap for år 2021med revisors kommentarer
 4. Ved behov: Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett for kommende periode, 2022
 6. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2022
 7. Innkomne saker fra velforeningene

  Innen fristens utløp (1. april) var det ikke innkommet noen saker
 1. Valg av styre
  Valg av leder, 1 styremedlem og 1 varamedlem – for 2 år
 2. Valg av revisor
 3. Valg av valgkomite

 

Før selve årsmøtet vil Tjenesteleder arealplan Lars Ove Gidske fra Tønsberg Kommune orientere om velforeningenes muligheter for å påvirke plansaker og på hvilke tidspunkter i planprosessen velforeningene må være aktive for å oppnå størst mulig påvirkning

 

 

Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende mail til velfellestbg@gmail.com eller ved å ringe til Jens Kaurin, tlf. 97540017 innen 21. april

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel