Årsmøter

Protokoll fra årsmøte i 2019
Innkalling/saksliste
Årsberetning for 2020
Regnskap for 2020
Forslag til vedtektsendringer
Referat

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel