VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG

NB!  Våre hjemmesider er under omarbeiding. Det kan derfor forekomme at sidene ikke er komplette eller fungerer 100%  


VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG
Organisjonsnr. 996 620 166
Frivillighets- og Enhetsregisteret Brønnøysund
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;
jsessionid=0YX5PQ6TH3tzj3FTPlybp
HV1GnhTbLntRzHHnpXRYxvG1lZpD8Qn!805775540?orgnr=996620166


Adresse:

      Postboks 2330, 3103 Tønsberg.

Internett:

www.velfellestbg.com
 
Bank:
Sparebank1 BV 2470.26.79008
 

          
 


Det er 54 Velforeninger i Tønsberg.    

Fellesrådet ønsker at det etableres flere  velforeninger i kommunen for å oppnå 100% dekning

 


 

VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG BLE STIFTET 24.NOVEMBER 2010.
KONSTITUERENDE ÅRSMØTE BLE AVHOLDT MANDAG 30.MAI 2011 SJØSTUA, HUSVIK OG NES VELHUS.

STYRET I VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG ÅR 2019 - 2020:      

       

Leder:

Jens Kaurin, fra NORDBYEN VEL
TLF. 975 40 017
E-POST:
  j-kaurin@online.no

     

Sekretær :

Eyvin Bjørnstad, fra STANGSÅSEN VEL  
TLF. 48 25 59 56
E-POST: eyvin.bjornstad@usn.no


   
Styremedlemmer:

Tor Steinar Edland, fra Bogen og Ulvika Vel 
t
lf. 928 06 112
E-POST: st-edlan@online.no

Lone Anita Andersen, fra Semsbyen Vel  
tlf. 991 64547

Tore Søyland, fra Vear og Rakkevik Vel  
tlf. 922 5759
5  KOMMUNENS HOVEDKONTAKT:
jan.petter.bergan@tonsberg.kommune.no

VIRKSOMHETSLEDER IDRETT, KULTUR, FRIVILLIGHET: magnus.ciril.martin@tonsberg.kommune.no
   

VALGKOMITE:
Styret

REVISOR:
Tønsberg Kommune


  

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel