Vedtekter, Organisering, Styret, rammeavtale

Hva er formålet med Velforeningenes Fellesråd? Det finner du her
Fellesrådets vedtekter
Hvem sitter i styret?
Fellesrådet har en samarbeidsavtale med Tønsberg Kommune.
Her får du oversikt over hvilke velforeninger som finnes i Tønsberg

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel