Fellesrådets møter

Årsberetning, innkalling og referat fra årsmøtet
Innkalling og referat fra møte mellom kommunen og velforeningene
Styremøter
Referater fra styremøter i fellesrådet

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel