Kommuneplan, Byplan, Reguleringsplaner

Plan og bygningsloven krever medvirkning fra innbyggerne
Tønsberg Kommune har en plan for perioden 2018 - 203
Byplanen er en plan for utvikling av Tønsberg sentrum
Grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet
Hvilke(n) reguleringsplaner gjelder for min velforening?
Har kan du finne aktuelle planer
Plan for Slottsfjellet
Foreløpig ikke lagt inn

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel