Saker som er på høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk er sendt på høring

Frist: 1. februar 2021

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel