ORGANISASJONSPLAN FELLESRÅDET

ORGANISJONSMODELL OG OPPGAVER

Trykk på på bildet for å forstørre bildet og teksten.

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel