POSTLISTER, POLITIKK OG MØTER

Innsyn i inngående og utgående post

Her kan du søke i kommunens postlister: 

Postlister

 Finn datoen du ønsker å se på. De offentlige åpne saksdokumenter er markert med en rød boks. For å se dokumenter og saksbehandler, trykk på boksen.

 

Bystyret

Informasjon og oversikt over bystyrets medlemmer finner du her:  Bystyret

 

MØTEPLANER OG SAKER FOR BYSTYRET OG ALLE UTVALG

Se:  Møteoversikt 


E- POST TIL TØNSBERG KOMMUNE OG JOURNALFØRING

Send epost til: postmottak@tonsberg.kommune.no



INTERNETTSIDE www.tonsberg.kommune.no

HOVEDKONTAKTPERSON VELFORENINGENE TØNSBERG KOMMUNE
Ingvild Hersvik

ingvild.hersvik@tonsberg.kommune.no
Mobiltlf. 97548882

BYDRIFT PARK- FRIOMRÅDER
oddbjorn.myhren@tonsberg.kommune.no

Tlf. mobil: 951 74 403

REGISTRERING/ENDRINGER ADRESSER VELFORENINGENE
anne.palm@tonsberg.kommune.no

NY VELFORENING ELLER ENDRING

Foreta registrering av ny forening  eller endring av foreningsopplysninger her:  Registrering

 


 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel