Lekeplasser

Bedre lekeplasser

OPPGRADERE NÅVÆRENDE LEKEPLASSER ELLER BYGGE FLERE NYE ! 
 
 

Mange banker, fond, legater, stiftelser og yter pengestøtte til konkrete prosjekter og kan også benyttes til egenandel på 50 % som kreves ved søknad om nærmiljø anlegg.
Lokale banker kan også gi direkte støtte til kjøp av lekeutstyr og til aktivitets utstyr som enten er kommunalt eid eller eies av andelseiere i de private lekeplasser.

Lekeplasser anbefales gradvis å omformes til nærmiljøsenter/aktivitets senter med sportslige aktiviteter for alle aldersgrupper, med andre ord ikke bare med lekeutstyr.
Lekeutstyr og aktivitets utstyr, som fotballbane, vollyball, hinderløype m.m. bør være gradert for barn og ungdom i aldersgruppene 0-5 år, 5 - 10 år, 10 - 18 år.

KOMMUNENS UTSTYR FOR LEKEPLASSER:
Kommunens regler for utstyr på kommunale lekeplasser av lekeutstyr er i 2013 bare:

- Sandkasse
- Huske
- Vippe
(Bydrift arbeider nå med en eget regelverk ovenfor administrasjonen.)

For hjelp til utstyr og finansiering:
- Tilskuddsportalen 
- Utstyr lekeplassene
- Kommunens tilskudd
- Tilskudd fra Fylket
- Penger fra banker
- Penger fra fond m.m.
- Prosjekter.

REGISTERING AV LEKEPLASSER, NÆRMILJØ ANLEGG, FRIOMRÅDER OG AKTIVITETS SENTER.
Tønsberg Kommune, Bydrift er også i gang med å lage et dataprogram for registrering av alle lekeplasser, nærmiljøområder og Friområder som er planlagt lagt ut på nettet.

PRIVATE LEKEPLASSER
De fleste lekeplasser er kommunale, men noen er private med andelseiere. Bydrift arbeider og utfører bare for kommunale ied tomter. Private må sette inn eget tiltak, vedlikehold, opprustning og ettersyn/dugnader.

NÆRMILJØTILSKUDD TØNSBERG KOMMUNE
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
Totalt kostnadsramme på inntill kr. 300.000 Det gis inntil 50% tilskudd. Eget skjema fås hos kultur, idrett og samfunn. Kan søkes fortløpende etter behov.


Store nærmiljøanlegg.
Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Eksempler på det er skolegårder, balløkker og ski -lekebakker. Det kan gis tilskudd på inntill 50% av godkjent totaltkostnad, maks kr 300 000,- pr anlegg. Søknadsfrist som idretts- og friluftsanleggg.
Frist for innlevering til kommunen 15. oktober.


Andelseierene kan søke om tilskudd for prosjekter via kommunen etter reglene for nærmiljø område med 50 % egenkapital/dugnadsinnsats og også/ eller til de private banker, fylket eller fond.
Grasrotandel er også en utmerket måte å skaffe penger på.

Ved utbygging av nye boligområder må ofte utbygger bygge lekeplasser/nærmiljø område med kjøperene av eiendommene som andelseiere av lekeplassen/nærmiljø området.

Lykke til for ditt arbeide for å forbedre din lekeplass med lekeutstyr og et aktivitets senter !


Utstyr barn

EKSEMPEL HINDERLØYPE-UTSTYR I ET FRIOMRÅDE/LEKEPLASS/AKTIVITETS SENTER FOR BARN 3 - 12 ÅR.
 
 
Balanse Criss Cross

  
 Tibetansk Bro

    
Klatrepyramide


Balanse trening

   
Rock'n Roll Håndklatring

 
 Tunell
    
                 
               PLASSERING 8 TALL MED
             KLATRE PYRAMIDE I SENTER

EKSEMPEL LEKEPLASS UTSTYR FOR BARN 3 - 12 ÅR. 

   
Tau bane

   
Rusen
    
   
Rulle Pølse


Karusell 4 plasser


Klatreslott


Rutsjebane


Huske


Vippe


Ballvegg


Klatremølle som går rundt


Mini mål


Fotball eller Håndball mål


LekehusDataspill, internett og en økende mengde TV kanaler holder barn og ungdom innendørs og stillesittende. Det blir derfor viktig å tilrettelegge stimulerende nærmiljø anlegg for barn og unge som innbyr til lek, idrett og fysisk aktivitet. Grunnlaget for gode aktivitetsvaner legges tidlig. Det bør derfor være i alles interesse å være med på å lage et allsidig oppvekst- og utemiljø som gjør barn og unge glade i å bruke kroppen sin og samtidig gir nyttig bevegelsestrening. Barn og unge har forskjellige forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter utifra ulike utviklingsnivå.

Nærmiljøanlegg er anlegg, områder og utstyr som stimulerer til idrett, lek og fysisk aktivitet. Nærmiljøanleggene skal være lett tilgjengelige i rimelig nærhet til folks bomiljø, og appellere til samhold og trivsel. Anleggene bør i særlig grad stimulere til egen-organisert lek og aktivitet, samt være åpen til fri bruk for alle. Nærmiljø anlegg kan lages overalt og av alle!

 

Å LAGE EN TURSTI ER OGSÅ VIKTIG !

 Barn trenger også å hvile seg på hvilebenk etter aktiviteter !

Utstyr ungdom

AKTIVITETS ANLEGG OG UTE TREFF STEDER FOR UNGE MED ALDER 12 - 23 ÅR.
Uorganisert Ungdom i alderen 12 - 23 år har annet behov for møtesteder ute og andre aktiviteter enn barn.

Miljøene bør derfor utformes med tanke på flest mulig motoriske utforminger :

Henge, slenge, hoppe, klatre, balansere, løpe, krype.

Trivsel, samhold og sosial utvikling.

Utfordrende og eksperimenterende aktivitet.


Forslag til aktiviter og utstyr for trening som gir bedre folkehelse:


Mini Ballbinge


Badminton eller Tennis


Ball vegg


Boccia


BMX Sykkel for terreng


Crocket

 
Ballnett for fotball, freesbie,
eller  annen type ballek. 

 
Freesbie
 

Inline Hockey (Rulleskøyter) 
til asfaltbane eller hockey spill
på mini ballbinge med mini mål.


 Hånd klatring
 

Dodge Ball (kanonball)


Klatre mølle


Mini Mål


Skatebord rampe


Skilek med humper


Is bane
 

Street Basket eller Kurvball på gress

 
Tau bane


Trampoline


Volley ball på gress eller sand.
 

Dataspill, internett og en økende mengde TV kanaler holder ungdom innendørs og stillesittende. Det blir derfor viktig å tilrettelegge stimulerende nærmiljø anlegg for unge som innbyr til lek, idrett og fysisk aktivitet. Grunnlaget for gode aktivitetsvaner legges tidlig i ung alder. Det bør derfor være i alles interesse å være med på å lage et allsidig oppvekst- og utemiljø som gjør unge glade i å bruke kroppen sin og samtidig gir nyttig bevegelsestrening. Unge har forskjellige forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter utifra ulike utviklingsnivå.

Nærmiljøanlegg er anlegg, områder og utstyr som stimulerer til idrett, lek og fysisk aktivitet. Nærmiljøanleggene skal være lett tilgjengelige i rimelig nærhet til folks bomiljø, og appellere til samhold og trivsel. Anleggene bør i særlig grad stimulere til egen-organisert lek og aktivitet, samt være åpen til fri bruk for alle. Nærmiljø anlegg kan lages overalt og av alle!


Hvilebenker er nødvendig etter aktiviteter og som treffsted for unge for å "prate" med andre ungdommer og venner !
 

Å LAGE EN TURSTI ER OGSÅ VIKTIG I NÆRMILJØET !

 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel