Tilskudd fra banker, stiftelser, OBOS

Tilskudd

 

 

DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN

 

Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. 

 

Søknader 2 ganger pr. år. 1.februar og 1.september.

Her finner du søknadsportalen til Sparebankstiftelsen: Søknadsportal

 

 

SpareBank 1 Stiftelsen BV 

 

 Her finner du informasjon om støtteordninger: Søknadsportal

 

 

 

GJENSIDIGESTIFTELSEN

 

Midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse og barn og unges oppvekstvilkår. 

For mer info se her:   Gjensidigestiftelsen

 

 

 

OBOS

 

 OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak, og er opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode.

 

Klikk her for mer info

 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel