Kommunale tilskudd

Tilskudd fra Tønsberg Kommune

 A. Søknad om tilskudd fra Tønsberg Kommune til lag og foreninger

Orientering og veiledning om søking av tilskudd fra Tønsberg kommmune finner du her:   Tønsberg Kommune - søke tilskudd

 

B. Spillemidler 

 Informasjon om hvordan du søker om spillemidler finner du her: Spillemidler

  

 C. Integreringstilskudd 

 Informasjon om integreringstilskudd finner du her: Integreringstilskudd

 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel