VELFELLESTBG.COM

Nærmiljøtilskudd

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Tilskudd til nærmiljø

 Nærmiljøtilskudd for fysisk aktivitet og idrett på lekeplasser.

Eksempel fysisk aktivitet:

- Hinderløype, Ballbinge, Fotballbane,Volleyballbane, Kurvball bane, m.m.

Se hvilke typer anlegg det kan søkes om tilskudd til: 

–Søknad leveres elektronisk – idrettsanlegg.no

–Full info om ordningen og alle typer skjema www.idrettsanlegg.no

–Ordningen forvaltes lokalt av kommunens Fagenhet Kultur og Idrett.

–Krav til eget prosjektregnskap og rapportering.

–Kommunen må bekrefet at anlegget er oppført i hht. Plan.

–Støtten kan ikke overstige 50% og ikke overstige kontantutlegget. 

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...