VELFELLESTBG.COM

Tilskudd fra banker, stiftelser, OBOS

Tilskudd

DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN

Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. 

Søknader 2 ganger pr. år. 1.februar og 1.september.

Her finner du søknadsportalen til Sparebankstiftelsen: Søknadsportal

 

SpareBank 1 Stiftelsen BV 

 Her finner du informasjon om støtteordninger: Søknadsportal

GJENSIDIGESTIFTELSEN

Midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse og barn og unges oppvekstvilkår. 

For mer info se her:   Gjensidigestiftelsen

OBOS

 OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak, og er opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode.

Klikk her for mer info

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...