VELFELLESTBG.COM

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet! Naboer, velforeninger og organisasjoner får på et tidlig tidspunkt innsyn i planarbeid som berører dem.

 Gå inn på: kartportalen

Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge. Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen.

 Dersom planprosessen er inne i en høringsfase kan du på en enkel måte sende en uttalelse direkte fra siden. Din uttalelse blir sendt kommunen og arkiveres sammen med de andre saksdokumentene.

Slik kan du påvirke i plansaker: Planpåvirkning

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...