VELFELLESTBG.COM

BLI MEDLEM I VELLENES FELLESORGANISASJON

VELLENES FELLES ORGANISASJON (VFO )

Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent forretningsmessigstformål .

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice når det gjelder blant annet disse oppgavene:

Medlemsservice og medlemshenvendelser

Informasjon og medlemskontakt

Utvikle medlemsfordeler og finne nye samarbeidspartnere

Kontakt med offentlige myndigheter og med samarbeidspartnere

Velsamarbeid i kommunene

Tilrettelegge for nærmiljøarbeid og medvirkning i lokalsamfunnet

Folkehelse, bomiljø, deltakelse og integrering

Kompensasjon for merverdiavgift for medlemmene

Styrking av organisasjonen

Velforeningenes Fellesråd Tønsberg har vært medlem av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) siden 2012.
 
VI ANBEFALER MEDLEMSSKAP I VFO !

Tor-Martin Larsen 02.12.2020 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...