BLI MEDLEM I VELLENES FELLESORGANISASJON

VELLENES FELLES ORGANISASJON (VFO )

          

Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent forretningsmessigstformål .

 

Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice når det gjelder blant annet disse oppgavene:

  • Medlemsservice og medlemshenvendelser
  • Informasjon og medlemskontakt
  • Utvikle medlemsfordeler og finne nye samarbeidspartnere
  • Kontakt med offentlige myndigheter og med samarbeidspartnere
  • Velsamarbeid i kommunene
  • Tilrettelegge for nærmiljøarbeid og medvirkning i lokalsamfunnet
  • Folkehelse, bomiljø, deltakelse og integrering
  • Kompensasjon for merverdiavgift for medlemmene
  • Styrking av organisasjonen


Velforeningenes Fellesråd Tønsberg har vært medlem av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) siden 2012.
 
VI ANBEFALER MEDLEMSSKAP I VFO !


 

Tor-Martin Larsen 02.12.2020 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel

| Svar

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel