Saker til høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk

Bypakke Tønsberg har lagt ut interkommunal plan til høring.

 

Du finner høringsdokumentene her  Bypakke Tønsberg

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel