Kommunedelplan for klima og erngi 2018 - 2028

Kommunedelplan for klima og energi

Kommunedelplanen for klima og energi skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet. Planen består av en hoveddel med målsettinger og strategier og en handlingsdel med konkrete tiltak.

For mer info, se her: Klima- og energiplan 2018-2030

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel